Półkolonie dla dzieci Chorzów Katowice

LETNIE PÓŁKOLONIE SPORTOWE ( TENISOWE / PIŁKARSKIE ) DLA DZIECI W WIEKU OD 4 DO 14 LAT -  SPORT PARK BUDOWLANI 2019 - CHORZÓW - KATOWICE

CENA PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - PIŁKARSKICH / TENISOWYCH : 500zł

Ramowy Plan Półkolonii dla dzieci Lato 2019:

 

Poniedziałek 
9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarskie/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 15:00 Wyjście do parku – Zajęcia w terenie/podchody
15:00 - 16.00 Podwieczorek /Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

 

Wtorek 
9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarskie/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 15:00 Wyjście do Zoo
15:00 – 16:00 Podwieczorek /Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

Środa 
9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarskie/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 15:00 Wyjście do kina
15:00 – 16:00 Podwieczorek/ Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

Czwartek 
9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 -11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarskie/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 15:00 Wyjście do Sali Zabaw KRAINA CZARÓW
15:00 – 16:00 Podwieczorek /Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

Piątek 

9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 – 12:00 Turniej Tenisa/Turniej Piłkarski
12:00 – 12:30 Obiad
14:00 – 15:00 Turniej konkurencje sprawnościowe 
15:00 - 15:30 Gry i zabawy

15:30-16:00- Uroczyste zakończenie półkolonii/Grill z rodzicami/Odbiór dzieci przez rodziców.

Dla dzieci z naszych szkółek tenisowych i piłkarskich zniżka: - 5%

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian ze względu na warunki atmosferyczne.

KLUBOWY NR KONTA: 12102049260000110201764729

 

TERMINY:

24-28.06.2019     I TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

01-05.07.2019     II TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

08-12.07.2019     III TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

15-19.07.2019     IV TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

22-26.07.2019     V TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

29.07-02.08.2019     VI TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

05-09.08.2019     VII TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

19-23.08.2019     VIII TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

26-30.08.2019     IX TURNUS PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - TENISOWYCH / PIŁKARSKICH

 

REGULAMIN  PÓŁKOLONII TENIS/PIŁKA NOŻNA

 1. Półkolonie  mają na celu doskonalenie umiejętności tenisowych/piłkarskich oraz zdobywanie wiedzy w formach zabawowo rekreacyjnych.
 2. Każdy Uczestnik warsztatów  jest zobowiązany do przestrzegania planu dnia.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zbiórki oraz    
     wszystkie organizowane zajęcia.
 4. Wszyscy Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie. Ewentualne zwolnienie z zajęć jest wyłącznie za zgodą    wychowawcy.
 5.  Zabrania się opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy opiekuna.
 6. Każdy Uczestnik winien podporządkować się poleceniom prowadzącego trenera, wychowawcy i kierownika obozu oraz prawidłowo je wykonywać .
 7. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do poszanowania mienia obiektu sportowego, w których odbywają się zajęcia.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 9. Za konkurencje tenisowe,  turnieje  oraz inne konkurencje sportowe przewidziane są dyplomy i medale.
 10. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze rekreacyjno -wytrzymałościowym.
 11. Przy każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić trenera.
 12. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć, wykonanych podczas zajęć z udziałem uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
 13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika ponosi on sam lub jego   prawny opiekun.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Półkolonie dla dzieci 2019 - Półkolonie Chorzów - Półkolonie Katowice - Półkolonie sportowe