Półkolonie dla dzieci Chorzów Katowice

ZIMOWE PÓŁKOLONIE SPORTOWE ( TENISOWE / PIŁKARSKIE ) DLA DZIECI W WIEKU OD 4 DO 14 LAT -  SPORT PARK BUDOWLANI 2020 - CHORZÓW - KATOWICE

CENA PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - PIŁKARSKICH / TENISOWYCH :

500zł do 13.12.1019 po tym terminie 550 zł.

Ofertujemy Państwu:

5% zniżki dla rodzeństwa,

5% zniżki na wykupienie kolejnego turnusu,

5% zniżki dla uczestników szkółek SPB tenis/piłka nożna,

zniżki nie łączą się. 

Kwota zaliczki: 250 zł. - warunkiem zapisania dziecka na półkolonie jest wpłata zaliczki na podany poniżej numer konta.

 Nr konta do opłacenia zaliczki: 12 1020 4926 0000 1102 0176 4729  

W tytule prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz datę turnusu półkolonii.

I TURNUS 13-17.01.2020
II TURNUS 20-24.01.2020

Ramowy Plan Półkolonii dla dzieci Zima 2020:

Poniedziałek :

9:00 Zbiórka, omówienie planu dnia
9:30 -11:30 Rozgrzewka /zajęcia tenisowe/piłkarskie/ogólnorozwojowe
12:00 Obiad
12:30– 15:30 gry i zabawy terenowe PARK CHORZOWSKI
15:30 - 16.00 Podwieczorek/Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.


Wtorek:
9:00 Zbiórka, omówienie planu dnia
9:30 – 11:30 Rozgrzewka /zajęcia tenisowe/piłkarskie/ogólnorozwojowe
12:00 Obiad
12:00– 15:30 Wyjście do KINA
15:30– 16.00 Podwieczorek/Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.


Środa:
9:00 Zbiórka, omówienie planu dnia
9:30 – 11:30 Rozgrzewka /zajęcia tenisowe/piłkarskie/ogólnorozwojowe
12:00 Obiad
12:30 – 15:30 Wyjście do KRAINY CZARÓW
15:30 – 16:00 Podwieczorek/Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.


Czwartek:
9:00 Zbiórka, omówienie planu dnia
9:30 – 11:30 Rozgrzewka /zajęcia tenisowe/ piłkarskie/ogólnorozwojowe
12:00 Obiad
12:30 – 15:00 Wyjście do MUZEUM ŚLĄSKIEGO
15:30 – 16:00 Podwieczorek /Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców


Piątek:
9:00 Zbiórka, omówienie planu dnia
9:00 – 12:00 Rozgrzewka /zajęcia tenisowe/ piłkarskie/ogólnorozwojowe
12:00 Obiad
12:30 – 14:30 TURNIEJ TENIS/PIŁKA NOŻNA
15:00 – 16:00 Podwieczorek /Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców


Organizator zastrzega sobie możliwość zmian ze względu na warunki atmosferyczne.

UWAGA! Pozostawienie dzieci wcześniej lub odbiór póniej niż jest to uzwględnione w planie pólkolonii (np. o godzinie 8, lub odbiór po godzinie 16) jest DODATKOWO płatne - 10 zł za każdą godzinę. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji w trakacie zapisów dziecka.

REGULAMIN  PÓŁKOLONII TENIS/PIŁKA NOŻNA

 1. Półkolonie  mają na celu doskonalenie umiejętności tenisowych/piłkarskich oraz zdobywanie wiedzy w formach zabawowo rekreacyjnych.
 2. Każdy Uczestnik warsztatów  jest zobowiązany do przestrzegania planu dnia.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zbiórki oraz    
     wszystkie organizowane zajęcia.
 4. Wszyscy Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie. Ewentualne zwolnienie z zajęć jest wyłącznie za zgodą    wychowawcy.
 5.  Zabrania się opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy opiekuna.
 6. Każdy Uczestnik winien podporządkować się poleceniom prowadzącego trenera, wychowawcy i kierownika obozu oraz prawidłowo je wykonywać .
 7. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do poszanowania mienia obiektu sportowego, w których odbywają się zajęcia.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 9. Za konkurencje tenisowe,  turnieje  oraz inne konkurencje sportowe przewidziane są dyplomy i medale.
 10. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze rekreacyjno -wytrzymałościowym.
 11. Przy każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić trenera.
 12. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć, wykonanych podczas zajęć z udziałem uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
 13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika ponosi on sam lub jego   prawny opiekun.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Półkolonie dla dzieci 2019 - Półkolonie Chorzów - Półkolonie Katowice - Półkolonie sportowe