Jeśli chcesz sprawić radość swojemu dziecku zapraszamy do nas na wyjątkową zabawę Sportowo - Urodzinową.

Urodziny na sportowoUrodziny stanowią dla każdego dziecka najważniejszy dzień w roku. Oprócz prezentów, najważniejsze tego dnia są: wspólna zabawa i świętowanie z przyjaciółmi. .

Dlatego zespół naszych trenerów tenisa przygotował szereg zabaw, gier i konkursów połączonych z elementami nauki gry w tenisa. Ta wesoła zabawa sprawi, że Święto Waszego dziecka będzie wyjątkowe i niezapomniane.

 

Program urodzin obejmuje:

1. Część sportową 1,5 h, w której to wszystkie dzieci są na korcie pod okiem trenera.

2. Część poczęstunkową, w której uroczystość  urodzinowa odbywa się w recepcji klubu.

Dodatkowo można wykupić wstęp na dmuchańce dla uczestników urodzin w cenie 150 zł.

Impreza przewidziana jest do 12 osób i obejmuje:

 • zaproszenia,
 • 2 godzinną imprezę,
 • przygotowane miejsca siedzące z kolorową zastawą,
 • poczęstunek dla gości 
 • opiekę profesjonalnego instruktora tenisa, animatora,
 • dekoracja z kolorowych balonów

Cena: 500 zł

Oferujemy 2 warianty poczęstunku dla gości:

Zestaw Małego Smakosza zawierający:

 • 100 % sok owocowy
 • słone paluszki
 • chipsy
 • chrupki kukurydziane smakowe
 • żelki
 • gumy Mamba
 • czekoladki Kinder
 • kruche ciasteczka
 • balon dla każdego Dziecka uczestniczącego w przyjęciu

Zestaw Zgodny z Naturą (+50 zł) zawierający:

 • 100 % sok owocowy
 • niegazowana woda mineralna
 • jabłka
 • banany
 • chrupki kukurydziane naturalne
 • popcorn
 • słone paluszki
 • czekoladki Kinder
 • kruche ciasteczka
 • balon dla każdego Dziecka uczestniczącego w przyjęciu

UWAGA!!! 
Każda dodatkowa osoba powyżej 12 to dopłata tylko 20 zł od osoby oraz przy dużych grupach powyżej 15 os. wymagana jest dopłata za dodatkowego trenera 80 zł.
W celu omówienia wszelkich szczegółów związanych z organizacją imprezy i rezerwacją terminu prosimy o kontakt z recepcją klubu.

 

Regulamin  promocyjnej imprezy urodzinowej

 1.  Urodziny przez nas organizowane, odbywają się na obiekcie sportowym Sport Park Budowlani
 2. Al.Sportowa 1, Chorzów. Urodziny organizowane są w poniższych terminach: Piątek: 16.00-20.00   Sob – Ndz:10.00-20.00. Urodziny mogą być organizowane w wyżej wymienionych godzinach wg zasad uzgodnionych w ramach porozumienia pomiędzy Organizatorem a Klientem.
 3. Opiekę nad uczestnikami imprezy urodzinowej sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia urodzin lub inna osoba określona w Zgłoszeniu Urodzin.
 4. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu (recepcja klubu). Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia odpowiada (do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) osoba dokonująca zgłoszenia urodzin.
 5. Za dostarczenie wyżywienia dla gości odpowiedzialny jest organizator, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję. Wyjątek stanowi tort, dostarczony przez klienta.
 6. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może 2 solenizantów.
 7. Maksymalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego to 25 osób.
 8. Za gości uważa się dzieci w wieku od 4 do 13 lat (dzieci poniżej 4. roku życia mogą przebywać na przyjęciu urodzinowym tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna).
 9. Klient zobowiązany jest do poinformowania rodziców zaproszonych gości o konieczności zmiany obuwia przed wejściem na kort/boisko.
 10. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny zegarowe. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na przedłużenie urodzin, jeśli nie wpłynie to negatywnie na organizację kolejnych urodzin lub rezerwacji tego dnia. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania imprezy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem dodatkowej opłaty, zgodnie z odrębnym cennikiem.
 11. Rodzice wraz z solenizantem przychodzą do klubu/miejsca poczęstunkowego najwcześniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rezerwacji urodzin i opuszczają maksymalnie 15 minut po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.
 12. Rezerwacja może zostać dokonana osobiście (w szczególnych wypadkach telefonicznie (+48 734 103 599), lub poprzez e-mail:. recepcja@sportparkbudowlani.pl. Podczas rezerwacji należy podać: termin i godziny przyjęcia oraz planowaną liczbę gości, a także wypełnić formularz Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego (dostępny w recepcji klubu Sport Park Budowlani lub na stronie internetowej).
 13. Warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji podanego terminu jest wpłata zadatku w wysokości minimum 100 zł, płatnej gotówką. Zadatek jest bezzwrotny. Wpłata pieniędzy jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Formularz Zamówienia jest integralną częścią Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
 14. Klient opłacając zadatek, jest uprawniony do odbioru zaproszeń urodzinowych na wskazaną w „Formularzu zamówienia przyjęcia urodzinowego” liczbę uczestników.
 15. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych dzieci w przyjęciu urodzinowym. Klient oświadcza, że jubilat/solenizant oraz zaproszone dzieci nie cierpią na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego (punkt „Uwagi”), które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci
 16. osób trzecich, biorących udział w przyjęciu.
 17. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia urodzin należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami. Dokładną liczbę dzieci należy zgłosić 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W momencie braku potwierdzenia przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podanych na zleceniu.
 18. W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym
 19. Płatność za organizację przyjęcia urodzinowego, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje w dniu przyjęcia, zgodnie z Formularzem Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
 20. Płatności dokonuje się gotówką w recepcji Klubu Sport Park Budowlani.
 21. Płatność za gości tj. dzieci jest pobierana na podstawie zgłoszonej liczby dzieci na przyjęciu.
 22. Kwota podstawowa podana w ofercie przewiduje uczestnictwo 12 osób. Dopłata za każdą dodatkową osobę wynosi 15 zł.
 23. Przy dużych grupach (powyżej 15 os.) wymagana jest dopłata za dodatkowego trenera wkwocie 60 zł.
 24. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
 25. Organizator udostępnia kort tenisowy wraz z trenerem oraz zarezerwowane stoliki w kawiarni klubowej.
 26. Organizator zapewnia drobny poczęstunek dla dzieci w formie kruchych ciasteczek oraz soków i wody mineralnej. 
 27. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą zgodna z cennikiem dostępnym w naszej kawiarni.
 28. W przypadku odwołania lub rezygnacji z przyjęcia urodzinowego, organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku
 29. W przypadku odwołania urodzin z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego za przyjęcie zadatku.
 30. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
 31. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz kamerowanie podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczania ich na stronie internetowej itp. oraz w siedzibie Sport Park Budowlani. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować klub Sport Park Budowlani o swojej decyzji na piśmie. Sport Park Budowlani niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie.
 32. Prezenty dla Solenizanta można zostawić w recepcji lub w szatni klubu na własną odpowiedzialność.

 

Życzymy miłej zabawy!

 

Formularz zgłoszeniowy imprezy urodzinowej.