Regulamin obiektu

Regulamin kortów tenisowych Klub Sport Park Budowlani

 

1.Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.

2.Klienci zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych.

3.Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

 • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
 • wnoszenia napojów alkoholowych
 • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
 • używania wulgaryzmów

4.Korty Sport Park Budowlani są czynne w godzinach 6.00-23.00, recepcja od 9:00 – 21:00 codziennie.

5.Rezerwacje kortów przyjmowane są osobiście w recepcji, telefonicznie pod numerem 734-104-599, bądź internetowo poprzez hasło dostępu.

6.Opłatę za czas gry należy dokonać w recepcji przed wejściem na kort, zgodnie z aktualnym cennikiem. Przedłużenie czasu gry należy zgłosić do recepcji, aby móc kontynuować grę. Samowolne pozostanie na korcie w czasie dłuższym niż 10 minut skutkować będzie naliczeniem opłaty za korzystanie z kortu za kolejne 30 minut gry.

7. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 24 godzin przed grą. W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną rezerwację.

8. Opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu i automatycznie nie wydłuża czasu gry na kolejną jednostkę rozliczeniową.

9.Czas gry wynosi 55min, natomiast 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy. Czasem obowiązującym jest czas pokazany na zegarze umieszczonym na kortach. Po grze należy zasiatkować po sobie kort.

10. W sezonie jesienno-zimowym zapewniamy temperaturę min. 12°C  , w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub awarii systemu grzewczego, który uniemożliwi utrzymanie deklarowanej temperatury istnieje możliwość bezpłatnego odwołania stałej rezerwacji lub podjęcia decyzji o kontynuacji gry na życzenie klienta.

11. Sezon jesienno-zimowy rozpoczyna się z dniem 1 października a kończy 30 kwietnia.

12. Na kortach obowiązuje obuwie i strój tenisowy.

13.Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.

14. Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Sport Park Budowlani nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

15.Sport Park Budowlani oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Sport Park Budowlani zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).

17. Sport Park Budowlani nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na naszym wewnętrznym parkingu (parking niestrzeżony).

18.Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Sport Park Budowlani do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.

19. Klub Sport Park Budowlani ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.

Uwagi

 1. Klienci zainteresowani przedłużeniem rezerwacji na kolejne miesiące proszeni są o wcześniejszą informację, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Faktury wydajemy na prośbę klienta  w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.
  (DZ.U. z dn. 29.12.1999r. Roz.13 par.40 pkt 1 i 2)
 3. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z kortów na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia danej osoby.
 4. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e- mail: lub telefonicznie pod numerem tel. kom. 734 104 599
  Życzymy miłych wrażeń tenisowych


  Manager klubu Sport Park Budowlani